Prace na wysokości

Prace na wysokości to prace szczególnie niebezpieczne. Upadek z dużej wysokości może skończyć się tragicznie – nierzadko bowiem prowadzi do śmierci. Dane z 2002 roku pokazują, że śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych, spadając z wysokości, poniosło aż 30 procent pracowników. Niemniej jednak tego typu prace są niezbędne. Konieczne jest jednak odpowiednie zabezpieczenie. Trzeba zachować potrzebne środki ostrożności. Praca na wysokości według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Prace na wysokościach muszą być wykonywane z odpowiednim zabezpieczeniem. Wiadomo jednak, że tego rodzaju obowiązków nie wykonuje przeciętny człowiek, który nigdy z podobnymi czynnościami nie miał do czynienia. Prace na wysokości muszą być zlecone profesjonalistom, którzy wiedzą jak bezpiecznie wykonać swoje obowiązki.

W dzisiejszych czasach wynajęcie firmy, która wykonuje prace wysokościowe nie jest problemem. Wiele firm wykonuje różnorodne specjalistyczne prace wysokościowe, stosując do tego sprzęty oraz techniki alpinistyczne. Tego rodzaju fachowcy najczęściej zajmują się wykonywaniem prac blacharsko – dekarskich, myciem oraz czyszczeniem okien, rynien, dachów i elewacji, remontami kominów, montażem oraz konserwacją reklam wolnostojących i wiele, wiele innych. Dlatego, że tego typu usługi są niebezpieczne, cena jest wysoka.