Materiały budowlane

Materiały budowlane to elementy, bez których nie ma mowy o wybudowaniu jakiegokolwiek budynku. Materiały budowlane to nic innego jak różnego rodzaju materiały, które służą do budowy oraz przebudowy różnego rodzaju obiektów. Cechy, które charakteryzują materiały budowlane to przede wszystkim cechy fizyczne takie jak: wytrzymałość, najwyższa jakość i trwałość; cechy fizykochemiczne: odporność na wilgoć, odporność na silny wiatr, odporność na mróz; cechy chemiczne: przepuszczanie ciepła albo jego zatrzymanie, twardość, toksyczność, izolacyjność oraz cechy mechaniczne: odporność na ściskanie, odporność na ścieralność, odporność na rozciąganie, odporność na zgniatanie, ciągliwość czy sprężystość.

Inne cechy materiałów budowlanych to między innymi właściwości związane z masą oraz teksturą materiałów (ciężar właściwy i objętościowy, wilgotność), właściwości związane z występowanie wody w konkretnym materiale (np. przesiąkliwość) oraz właściwości związane z ciepłem (żarowytrzymałość i przewodność cieplna).

Wymieniając materiały budowlane możemy je podzielić m.in. ze względu na przeznaczenie. Mogą to być materiały budowlane izolacyjne, instalacyjne i konstrukcyjne. Ze względu na rodzaj tworzywa materiały budowlane dzielimy na: skały, beton, drewno, tworzywa sztuczne, stal, szkło zwykłe czy szkło hartowane. I wreszcie materiały budowlane dzielone ze względu na zastosowanie. Tutaj trzeba wymienić materiały budowlane ścienne, stropowe oraz dachowe. Trzeba jednak powiedzieć o tym, że rynek materiałów budowlanych cały czas się rozwija. Wszelakie procesy technologiczne ciągle są udoskonalane. Panuje bardzo duża konkurencja na rynku. Ciągle wprowadza się nowe materiały budowlane. Niektórych już się nie produkuje.